uvod
310
311
312
313
velitele
vzpominky
dohoda
vysvetlivky
host
Počet přístupů:
      Kontakt na autorku textů:
     Pokud máte nějaké dotazy, připomínky, návrhy napište mi na mail.
     Kontakt na zpracovatele stránek:
     Petr Kopečný - osobní stránky
     Použité prameny a literatura:
     Božděch, V. R.: Bombardéry útočí, Magnet - Press, Praha 1993
     Duben, V. N.: Na všech frontách - Čechoslováci ve II. světové válce, Melantrich, Praha 1992
     Groehler O.: Letecká válka 1939 - 1945, Panorama, Praha 1981
     Hess, A.: Byli jsme v bitvě o Anglii, Naše vojsko, Praha 1993
     Loucký, F.: Mnozí nedoletěli, Naše vojsko, Praha 1989
     Rajlich, J.: Esa na obloze, Naše vojsko, Praha 1995
     Sitenský, L.: Z válečného deníku, Naše vojsko, Praha 1991
     Šmoldas, Z.: Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1987
     Šorel V. a kolektiv: Češi a Slováci v oblacích, Mustang, Plzeň 1993
     Vrána, A.: Letec Alois Vašátko, Naše vojsko, Praha 1994
     
     http://bohemian-patriot.webpark.cz/casopis/clanek_03.htm
     http://www.letci.wz.cz/prihoda.htm
     http://cz-raf.hyperlink.cz/units/310.html
     http://cz-raf.hyperlink.cz/units/311.html
     http://cz-raf.hyperlink.cz/units/312.html
     http://cz-raf.hyperlink.cz/units/68.html
     http://www.sweb.cz/pisis.eaw.page/p_squadrons.htm
     http://www.letadla.cz
     http://server-mat.fce.vutbr.cz/safarik/ACES/aces1/01_czech_2.html
Design by Pereko