uvod
310
311
312
313
velitele
vzpominky
dohoda
vysvetlivky
links
host
Počet přístupů:
     Na žádost Ladislava Sitenského napsal Františk Hrubín tuto báseň k poctě našim válečným letcům:

     Vy živí, buďte pozdraveni
     vy mrtví, žijte ve zpěvu
     motorů zdvíhajících naše druhy
     k oblakům, nad ně, kde už není
     nic než vzduch, modrojasný vzduch -
     vy mrtví, bratři hvězd a duhy!
     
     A pro poslední zachvění
     vašeho srdce, pro poslední závrať,
     jež zastřela vám ohnivými křídly
     zem žíznící jen po vykoupení
     z běsnící války, pro poslední
     váš vzdech, jímž nabrali jste smrt,
     vy stateční, když my se chvěli před ní
     pro její slávu - nezapomenem!
     
     Je mír a hukot strojů na obloze
     zářivě splývá s písní domova -
     vy živí, buďte pozdraveni,
     vy mrtví, vy té písni žijte
     rpo hvězdné noci, jitra nachová,
     kichž dožily se naše děti,
     vy mrtví žijte ve zpěvu
     motorů zdvíhajících naše druhy
     k oblakům, nad ně, kde už není
     nic než vzduch, modrojasný vzduch -
     vy mrtví, bratři hvězd duhy!

Design by Pereko